Inloggning för projektskolorna till Office 365 och SharePoint

För att du ska kunna logga in på skolan bör du registrera din e-postadress i Dexter. Du kan logga in på Dexter genom att klicka här. När du registrerat din egen e-postadress behöver du registrera den hos Microsoft om det inte är en Microsoftadress. Om adressen är en Microsoftadress, av typen @outlook, @live.com, @hotmail.com osv, kan man direkt logga in på skolan. Klicka på skolans namn och logga in.

 

Logga in genom att klicka på rätt skola.

Support-film Support-film Manual

Denna inloggning väljer användare på Gröndalsskolan. De har färdiga användarkonton och loggar in på "Arbets- eller skolkonto."

Om ni är flera som har konto här är det bra att vara noga att logga ut.

Denna inloggning väljer användare från Bredaryds skola och Mosslelunds förskola. Användare har egna e-postadresser. Om man har Microsoftkonto, dvs. @outlook.com, @hotmail.com eller @live.com behöver man inte registrera sitt konto för att logga in.

Du som har G-mail eller annat e-postkonto registrerar dig hos Microsoft, antingen för nytt konto eller använder ditt vanliga.

Därefter loggar du in med "Microsoft-inloggning", som till vänster. Tänk på att alltid logga ut om ni är flera som loggar in på en skola.